Active

Đăng ký + 30k VNĐ và tiền công

$ 0.35
The fund to be added to your account balance.
3 mins
Time required to complete this job.
0 / 4
The slots available for this job.
Success Rate --
Available to
1 countries

Required steps for this micro job

Step 1

Vào Link sau để tải app, sau đó đăng ký và xác thực Kyc https://l.linklyhq.com/l/1YFdG

Step 2

Nhập mã giới thiệu của tôi: X90W8EJDTDMX7MNCYEU9 (chụp ảnh màn hình lại). Lưu ý: Tôi sẽ không trả tiền nếu không thực hiện những bước trên.

Step 3

Sử dụng giấy tờ liên quan (CMND, CCCD) để thực hiện xác minh KYC, sau đó đăng nhập và đổi mật khẩu để nhận ngay 30k vào tài khoản, có thể chậm thì tiền sẽ về trong vòng 8 giờ. Bạn sẽ nhận được 30k vào tài khoảng MB Bank và tiền công từ tôi trong vòng 8 giờ, tôi sẽ kiểm tra từng người nên đừng cố ý làm giả bằng chứng.

How to prove you've completed

Proof 1

Họ và tên không dấu mà bạn đã đăng ký với MB Bank. ví dụ: VU VAN A

Proof 2

Gửi cho tôi Ảnh bạn đã gửi xác minh KYC
You need to login to do this micro job!

Submit Proof

Your proof
Please also upload a screenshot of proof files allowed in: JPG, PNG, GIF
There is no file has chosen.
Warning
Please submit proofs as it is requested on the proof section of the job. Proofs like “Done, Completed, OK” will get you banned from the system.

Similar Micro Jobs

$1.01
 • Active
 • 3 mins
 • 1 / 22
 • 100 %
$0.31
 • Active
 • 3 mins
 • 0 / 25
 • -- %
$0.25
 • Active
 • 60 mins
 • 2 / 17
 • 100 %
$0.25
 • Active
 • 3 mins
 • 3 / 20
 • 100 %
$0.22
 • Active
 • 7 mins
 • 1 / 20
 • 100 %
$0.20